Leden

Leden

Omdat wij een vzw zijn telt onze vereniging 4 soorten leden.

  • Bestuurders: leden die deel uitmaken van het dagelijks bestuur.
  • Effectieve leden: leden die stemrecht hebben op de algemene vergadering.
  • Hoofdleden: het eerste lid van een gezin.
  • Gewone leden: dit zijn alle overige leden.

De leden betalen jaarlijks het volledig lidgeld. De algemene vergadering bepaalt dit bedrag. Het lidgeld is € 15 per lid ouder dan 16 jaar en € 1 als u jonger bent dan 16 jaar.

De lidgelden worden geïnd vanaf oktober voor de daarop volgende periode van 1 januari tot 31 december.

Onze vereniging telt momenteel 138 leden.

Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd.

Onze club heeft leden van over heel Vlaanderen, maar er zijn ook enkele van onze noorderburen lid van onze mooie vereniging.

Het grootste deel van onze leden woont in Limburg en dan vooral in ons eigen Hechtel-Eksel.

Maar ook buiten onze provinciegrenzen zijn wij bekend met leden in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en het nabije buitenland Nederland.

Iederéén van harte welkom, wij zijn fier op onze leden.

Over de auteur

Admin administrator