Verzekering

Verzekering

Al onze leden (met geldige lidkaart) zijn verzekerd door een BA + ongevallenpolis die is afgesloten door de federatie Wandelsport Vlaanderen v.z.w. bij de verzekeringsmaatschappij Ethias.

Men is verzekerd tijdens de organisatie (mits voorleggen van een inschrijvingskaart) maar ook op weg naar een wandeltocht en tijdens de terugreis. Men moet wel de kortste weg volgen en ook dient de verplaatsing binnen een aanvaardbare tijdslimiet te gebeuren.

Bij een ongeval dient men zich te wenden tot het secretariaat van de wandeltocht. Zij bezorgen u de nodige formulieren en geven meer uitleg over de te volgen procedure.

Bij eventuele problemen wendt u tot uw secretaris.

Over de auteur

Admin administrator