Schrijvers archief Admin

Ledenfeest

Het feest begon met een verwelkoming door de voorzitter en een woordje uitleg over het verloop van de namiddag. We kregen een financieel overzicht, verslagje van de effectieve vergadering, secretariaatsnieuws, overlopen van de jaarkalender, huldigen van de verdienstelijke wandelaars, …

Het ledenfeest viel in de week van de vrijwilliger. Het bestuur heeft hier handig gebruik van gemaakt om de vrijwilligers, die geholpen hebben in 2022 een presentje te geven.
Hartelijk dank vrijwilligers, we zijn blij met jullie en dankbaar dat we steeds op jullie mogen rekenen.

Eens alle informatie en huldigingen voorbij waren, konden we ons buikje vullen met het lekker warm buffet, gevolgd door een dessertenbuffet.

Hartelijk dank voor allen die aanwezig waren. Het was gezellig en een zeer geslaagde namiddag.

Het bestuur

Voorzitter: Mertens Heidi
voorzitter.anjertrippers@gmail.com

Penningmeester / Ondervoorzitter: Frederix François
françois.frederix@skynet.be

Secretaris: Kimpe Catherine
secretariaat.anjertrippers@gmail.com

Bankrelatie: W.S.V. De Anjertrippers
Argenta IBAN BE91 9730 3538 0176
BIC ARSPBE22

Sylvestertocht

31 december 2022 ging onze laatste wandeltocht van het jaar door.
In totaal zijn er 481 wandelaars zich komen inschrijven.
We hadden op meer gehoopt, maar de weersvoorspellingen waren niet zo goed, alhoewel het uiteindelijk heel goed meegevallen is. 2 keer een stevige bui, maar ook vele droge momenten.
Het waren prachtige parcours en de afwezigen hadden ongelijk.

Ledenwandeling Hoksent

Zaterdag 4 december hielden we onze jaarlijkse ledenwandeling.
Het was een fijn weerzien met al onze leden, de opkomst was groot.
De wandeling werd begeleid door onze pijlers. Tijdens de wandeling werd er even halt gehouden voor een lekkere warme choco of een koffietje, een borreltje en een lekkere speculooskoek.
Na deze welgekome tussenstop ging de wandeling verder tot het startpunt.
Daar konden we onze administratie in orde maken, lekker bijbabbelen bij een drankje en stukje taart.

Onze historiek

VVRS Wandelvereniging VL 038

Op 15 augustus 1978 richtten enkele wandelaars in samenwerking met de zaalvoetbalploeg ‘De Anjertrappers’ een eerste wandeling in. Deze wandeling was meteen een groot succes voor die tijd: 378 wandelaars namen deel.

Naar aanleiding van deze goede start kwamen op 1 september enkele enthousiaste wandelaars uit de gemeente Hechtel-Eksel samen in café ‘De Anjer’.

De wandelsportvereniging ‘De Anjertrippers‘ was een feit. Het eerste jaar namen we een voorzichtige start met slechts 2 inrichtingen:

 • 1981 – Plechtige openstelling van onze Kapellekestocht
 • In 1982 – slechts vier jaar na de oprichting – behaalden de Anjertrippers al internationaal succes.

We organiseerden de Nationale Wandeldag met niet minder dan 7200 deelnemers.

 • Vanaf 1983 werd onze vereniging een vzw. De algemene vergadering keurde de statuten goed.

Onze vereniging is lid van de “Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw. afgekort VVRS onder het lidnummer VL 038.

 • In 2003 als aanzet voor ons 25-jarig jubileumjaar hebben we het opnieuw aangedurfd om de gigantische organisatie van de Nationale Wandeldag op ons te nemen.

Ook deze keer slaagden we met grote onderscheiding in ons opzet, ditmaal met 8210 wandelaars.

 • In 2004 organiseerden we voor de eerste keer een fietstocht. We telden 70 deelnemers.
 • In 2009 op de Sylvestertocht huldigde wij onze 200 000ste wandelaar.

Door de jaren heen steeg het aantal inrichtingen geleidelijk. Op dit ogenblik richten de Anjertrippers jaarlijks 7 wandeltochten in. Tot op heden verwelkomen we al meer dan 200 000 wandelaars aan de inschrijvingstafel.

VVRS Wandelvereniging VL 038

Hechtel-Eksel is de gemeente welke zich met trots ‘de meest groene gemeente van Vlaanderen‘ mag noemen . En wanneer wij dit zeggen overdrijven wij niet .

Wij denken hier maar even aan de bossen van het domein ‘Pijnven‘ een 700 ha groot toegankelijk gebied, met verschillende wandelpaden en diversen soorten naaldbomen. Wij denken hier ook aan de vele ha gemeentebossen zoals op de ‘Resterheide‘ en ook op ‘De Winner‘ is er heel veel groen.

Een grote oppervlakte van Hechtel-Eksel is ook nog ‘Militair Domein‘ met ook hier ha bossen, maar ook met woeste grond en bergen geel zand. Het 50 ha groot duinengebied ‘In Den Brand‘ is misschien het meest bekende, maar ook is er nog ‘Den Duitse Berg‘ enz…

Vele van deze natuurgebieden zijn niet toegankelijk voor de wandelaar.

Wie regelmatig zijn of haar hartje eens wil op halen door een ‘flinke wandeling’ te maken en zo de stress van de voorbije week weg te sporten, kan lid worden van ‘De Anjertrippers‘.

Ledenwandeling bij het prille begin.

leden Anjertrippers

Want het mag toch ook wel even gezegd: elke wandelclub is misschien wel de beste toeristische dienst van zijn gemeente. Met hun verschillende tochten loodsen zij hun deelnemers langs de mooiste plekjes van hun dorp, plaatsen waar u onmogelijk met de auto bij kunt of die zelfs nauwelijks met de fiets te bereiken zijn.

Onze vereniging ‘De Anjertrippers‘ geeft u ook de kans om nieuwe vrienden te leren kennen, want in geen enkele andere sport is het sociaal contact zo groot als in de wandelsport.

Ook is wandelen de sport met de grootste individuele vrijheid, op elke organisatie is er keuze tussen verschillende afstanden en is er ook geen bepaald startuur, u kunt altijd op uw eigen tempo wandelen individueel of met de hele familie.

Als Anjertripper hoort u er gewoon bij. Op elke wandeling ben u een welgekomen gast en wees gerust, u bent er nooit alleen, want als degelijk werkende wandelclub, komt u bijna overal Anjertrippers tegen in de fel opgemerkte rood-witte kleuren.

nordic walking

Leden

Omdat wij een vzw zijn telt onze vereniging 5 soorten leden.

 • Bestuurders: leden die deel uitmaken van het dagelijks bestuur.
 • Verantwoordelijken: leden die het bestuur ondersteunen bij organisatie van eigen wandelingen
 • Effectieve leden: leden die stemrecht hebben op de algemene vergadering.
 • Hoofdleden: het eerste lid van een gezin.
 • Gewone leden: dit zijn alle overige leden.

De leden betalen jaarlijks het volledig lidgeld. De algemene vergadering bepaalt dit bedrag. Het lidgeld is € 15 per lid ouder dan 12 jaar en € 1 als u jonger bent dan 12 jaar.

De lidgelden worden geïnd vanaf oktober voor de daarop volgende periode van 1 januari tot 31 december.

Onze vereniging telt momenteel 130 leden.

Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd.

Onze club heeft leden van over heel Vlaanderen, maar er zijn ook enkele van onze noorderburen lid van onze mooie vereniging.

Het grootste deel van onze leden woont in Limburg en dan vooral in ons eigen Hechtel-Eksel.

Maar ook buiten onze provinciegrenzen zijn wij bekend met leden in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en het nabije buitenland Nederland.

Iederéén van harte welkom, wij zijn fier op onze leden.

Voordelen

Een nieuw lid krijgt gratis een wandelboekje met een pvc kaftje.

In dit wandelboekje kan men de gewandelde kilometers invullen met de datum en het totaal al gewandelde kilometers. Ook kan men hierin aantekeningen schrijven en een sticker aanbrengen.

Als een wandelboekje vol is, kan men gratis een nieuw boekje afhalen op het secretariaat.

De leden kunnen de wandelkalender voordelig aankopen.

Bovenop de voordelen die wij al aangehaald hebben, zijn er nog tal van andere voordelen waar onze leden van kunnen genieten.

 • Bij het voorleggen van een vol wandelboekje aan onze secretaris wordt dit afgetekend, gecontroleerd en ontvangt men ook een waardebon ter waarde van € 7,00.  Deze bon is 2 jaar geldig vanaf datum van uitgifte.
 • Met deze waardebonnen kan men betalingen doen voor alles wat de club aangaat uitgenomen om startkaarten te kopen.  Men kan ze gebruiken b.v. om het lidgeld te betalen, om het busgeld te betalen, of men kan inkopen doen in de Anjershop.
 • Helpers die in het voorgaande wandeljaar geholpen hebben, hebben recht op een bon.
 • Jaarlijks wordt er voor de leden een wandeling georganiseerd met nadien een stuk taart met enkele consumpties. Ook dit is volledig gratis.

Op de statutaire vergadering worden vernoemde voordelen geëvalueerd en ter stemming gebracht.

Anjershop

Op elke weekend-wandeltocht, ingericht door de wsv Anjertrippers is er voor u een hoekje “Anjershop”
Wandel een anjer-outfit bijeen!!!
In onze Anjershop kunt u terecht met verdiende wandel-waardebonnen.
Onderstaande artikelen zijn te verkrijgen in onze ANJERSHOP:

 • Fleece-jacket met geborduurd clublogo
 • Sweater in wit of rood met bedrukt clublogo
 • Poloshirt in wit en rood met bedrukt logo
 • Singlet in wit en rood met bedrukt logo
 • Baseballpet, rood met wit omrand en geborduurd clublogo
 • Petje, wit met bedrukt logo
 • Heuptasje met bedrukt logo
 • Diverse wandelsokken
 • Golf, rood met wit op de mouwen

Verzekering

Al onze leden (met geldige lidkaart) zijn verzekerd door een BA + ongevallenpolis die is afgesloten door de federatie Wandelsport Vlaanderen v.z.w. bij de verzekeringsmaatschappij Ethias.

Men is verzekerd tijdens de organisatie (mits voorleggen van een inschrijvingskaart) maar ook op weg naar een wandeltocht en tijdens de terugreis. Men moet wel de kortste weg volgen en ook dient de verplaatsing binnen een aanvaardbare tijdslimiet te gebeuren.

Bij een ongeval dient men zich te wenden tot het secretariaat van de wandeltocht. Zij bezorgen u de nodige formulieren en geven meer uitleg over de te volgen procedure.

Bij eventuele problemen wendt u tot uw secretaris.